0-2579-1850 jananan87_2@yahoo.com

Jananan Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

 

” อบรมเลี้ยงดู เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาการสมดุล “

 

 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์มุ่งมั่นในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม พัฒนาการเด็กด้วยกระบวนการเล่น ให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสิ่งแวดล้อม รักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ

Quick Link

ระเบียบการ

ดูระเบียบการของโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ดูปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน 

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 การแจ้งความจำนง

     

แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม – วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.                                                     

(อนุบาล 1 รับเด็กที่เกิดระหว่าง 15 ธันวาคม 2562 – 15 ธันวาคม 2563) 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

87/2 ซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 8:00 – 16:30
หยุดตามวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ / E-mail

0-2579-1850
jananan87_2@yahoo.com

ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ทำโรงรียนมา  คุณยายแจ๊ดมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเด็กๆมีความสุขในการมาโรงเรียน  มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา  คุณยายแจ๊ดมีความภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์และความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน  ไม่ใช่แค่เพียงประสบความสำเร็จในการเรียน และอาชีพการงานเท่านั้น  แต่รวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีวินัย และที่สำคัญที่สุดคือ การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย  ท้ายนี้  ขอขอบคุณครอบครัวของเด็กทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจสร้างเด็กตัวน้อยๆ ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าด้วยกันค่ะ

คุณยายแจ๊ด

ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งโรงเรียน กล่าวคือ อบรมเลี้ยงดู เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาการสมดุล ควบคู่ไปกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่าน พวกเราชาวชนานันท์ยินดีให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆทุกคนค่ะ

ครูนุ้ย

ผู้จัดการบริษัท ชนานันท์ จำกัด

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลุกเร้าเพื่อให้เด็กอยากเรียนรู้ตลอดเวลา โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับชีวิตจริง ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสมวัยพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม ทบทวนและประเมินผล บุคลากรและอาคารสถานที่อยู่เสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ครูจิ๋ม

ผู้อำนวยการ

ข่าวที่น่าสนใจ

นิทานของลําพู แสงลภ

ปฎิทินการศึกษา

MonthWeekDay
May 2022
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 25, 2022 April 26, 2022 April 27, 2022 April 28, 2022 April 29, 2022 April 30, 2022 May 1, 2022
May 2, 2022 May 3, 2022 May 4, 2022 May 5, 2022 May 6, 2022 May 7, 2022 May 8, 2022
May 9, 2022 May 10, 2022 May 11, 2022 May 12, 2022 May 13, 2022 May 14, 2022 May 15, 2022
May 16, 2022 May 17, 2022 May 18, 2022 May 19, 2022 May 20, 2022 May 21, 2022 May 22, 2022
May 23, 2022 May 24, 2022 May 25, 2022 May 26, 2022 May 27, 2022 May 28, 2022 May 29, 2022
May 30, 2022 May 31, 2022 June 1, 2022 June 2, 2022 June 3, 2022 June 4, 2022 June 5, 2022

Students

Staffs

Teachers

Years Established

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :   87/2 ซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 1

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900

โทร : 0-2579-1850
อีเมลล์ :
jananan87_2@yahoo.com

เวลาทำการ :   จันทร์ – ศุกร์  8:00 – 16:30 น.